Secure Eraser Secure Eraser Công Cụ Xóa Dữ Liệu

Mật khẩu giải nén : taiwebs.com
Phần mềm xóa dữ liệu vĩnh viễn trên các thư mục của ổ cứng để dữ liệu không thể phục hồi bằng bất cứ phần mềm nào
SecureEraser.5.101.taiwebs.com.rar
5.5 MB
Mật Khẩu Giải Nén: taiwebs.com

Secure Eraser là phần mềm xóa dữ liệu vĩnh viễn trên các thư mục của ổ cứng để dữ liệu không thể phục hồi bằng bất cứ phần mềm nào. Secure Eraser được xem là phần mềm xóa dữ liệu hoàn toàn tốt nhất. Phần mềm có giao diện đơn giản và dung lượng rất nhỏ. Ngoài ra, phần mềm Secure Eraser còn giúp dọn dẹp và làm sạch hệ thống, ngăn chặn sự phân mảnh của ổ cứng.

image

Secure Eraser - Công Cụ Xóa Dữ Liệu Vĩnh Viễn

Secure Eraser hỗ trợ 4 tiêu chuẩn xóa dữ liệu (US DoD 5220,22-ME, US DoD 5220,22-M ECE, tiêu chuẩn Đức, tiêu chuẩn Peter Gutmann) cũng như ghi đè dữ liệu ngẫu nhiên. Secure Eraser được sử dụng các phương pháp nổi tiếng của việc ghi đè dữ liệu, các thông tin được xóa từ phần mềm không thể khôi phục lại kể cả khi sử dụng các phần mềm chuyên nghiệp để khôi phục dữ liệu.

Ngoài các tệp và thư mục do người dùng chọn, chương trình cũng có thể dọn sạch các khu vực hệ thống phổ biến như tệp tạm thời, dấu vết trình duyệt và thùng rác, sử dụng cùng một thuật toán xóa an toàn. Secure Eraser tích hợp với Windows Explorer để truy cập thuận tiện các thu mục.

Các tính năng của Secure Eraser

  • Xóa dữ liệu trên ổ cứng vĩnh viễn
  • Dọn dẹp và làm sạch hệ thống
  • Ngăn chặn sự phân mảnh của ổ cứng.
  • Ghi đè dữ liệu để bảo mật
  • Hỗ trợ định dạng và phân vùng ổ cứng.
Giải nén File

cài đặt phần mềm