Syncthing Syncthing Chia sẻ tệp tin an toàn

Mật khẩu giải nén : taiwebs.com
Dịch vụ đồng bộ hóa và đám mây mở và phi tập trung cho phép bạn chia sẻ và đồng bộ hóa các tệp với các máy tính
Syncthing.1.3.2.taiwebs.com.rar
6.8 MB
Mật Khẩu Giải Nén: taiwebs.com
Chú ý: Phiên bản này đã cũ vui lòng click vào đây để tải về Phiên bản MỚI NHẤT Syncthing 1.3.3 Click vào đây !!!

Chúng tôi khuyên các bạn nên tải phiên bản mới nhất để sử dụng ...

Syncthing là dịch vụ đồng bộ hóa và đám mây mở và phi tập trung cho phép bạn chia sẻ và đồng bộ hóa các tệp với các máy tính khác và cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát cách chia sẻ dữ liệu của bạn và ai có thể truy cập vào nó. Syncthing không lưu trữ dữ liệu của bạn ở bất kỳ nơi nào khác, không có máy chủ bên thứ ba nào tham gia. Ngoài ra, tất cả các giao tiếp được bảo mật bằng TLS và mọi nút được xác định bằng chứng chỉ mật mã mạnh. Chỉ các máy tính đã được cho phép rõ ràng mới có thể kết nối với đám mây chia sẻ tệp của bạn.

image

Syncthing - Chia sẻ tệp tin an toàn

Syncthing là di động và không cần cài đặt. Nó sử dụng GUI dựa trên trình duyệt cho phép bạn định cấu hình ứng dụng và theo dõi hoạt động chia sẻ tệp. Bạn bắt đầu bằng cách chọn một hoặc nhiều thư mục (trên máy tính của bạn) mà bạn muốn chia sẻ với người khác. Sau đó, bạn có thể chọn hoặc mời các máy tính khác đang chạy Syncthing và chọn cho phép chúng truy cập vào tệp của bạn.

Syncthing dễ sử dụng và cấu hình. Nó cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát các tệp bạn muốn chia sẻ và hoạt động qua mạng LAN hoặc Internet mà không cần bất kỳ cấu hình IP phức tạp nào.

Nội dung bản cập nhật Syncthing 1.2.2:

Trang web chính thức không cung cấp bất kì thông tin nào về các thay đổi trong phiên bản này.

Giải nén File

cài đặt phần mềm