JetBrains DataGrip JetBrains DataGrip Cơ sở dữ liệu

Mật khẩu giải nén : taiwebs.com
Phần mềm là môi trường cơ sở dữ liệu đa dạng hỗ trợ MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, DB2, SQLite
JetBrainsDataGrip.2019.3.1.taiwebs.com.rar
311 MB
Mật Khẩu Giải Nén: taiwebs.com
Chú ý: Phiên bản này đã cũ vui lòng click vào đây để tải về Phiên bản MỚI NHẤT JetBrains DataGrip 2019.3.3 Click vào đây !!!

Chúng tôi khuyên các bạn nên tải phiên bản mới nhất để sử dụng ...

JetBrains DataGrip là môi trường cơ sở dữ liệu đa dạng hỗ trợ MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, DB2, SQLite, HyperSQL, Apache Derby và H2. Nếu DBMS có trình điều khiển JDBC, bạn có thể kết nối với nó thông qua DataGrip. Đối với bất kỳ công cụ được hỗ trợ nào, nó cung cấp nội dung cơ sở dữ liệu và các công cụ khác nhau để tạo và sửa đổi các đối tượng. 

image

Trang General có các mục sau :

  • Show header: Qui định dòng tiêu đề trên có được phép hiển thị hay không. (mặc định là có hiển thị dòng tiêu đề)
  • Show footer: Qui định dòng tiêu đề dưới có được phép hiển thị hay không. (mặc định là không hiển thị dòng tiêu đề dưới)
  • Allow sorting: Có cho phép sắp xếp dữ liệu hay không. (mặc định là không cho phép sắp xếp)

Tính năng, đặc điểm JetBrains DataGrip

  • Là môi trường cơ sở dữ liệu đa dạng
  • Dễ dàng tạo và sửa đổi các đối tượng. 
  • Đối tượng cơ sở
  • Sự thay đổi tên và việc tìm kiếm sử dụng
  • Phân tích mã và nhanh chóng sửa chữa
  • Thực hiện truy vấn

Nội dung bản cập nhật JetBrains DataGrip 2019.2.4:

Trang web chính thức không cung cấp bất kì thông tin nào về các thay đổi trong phiên bản này.

Giải nén File

cài đặt phần mềm