BirdFont BirdFont Tạo phông chữ

Mật khẩu giải nén : taiwebs.com
Phần mềm chỉnh sửa phông chữ cho phép bạn tạo đồ họa vector và xuất chúng sang phông TTF, EOT và SVG.
BirdFont.3.32.1.taiwebs.com.rar
34.9 MB
Mật Khẩu Giải Nén: taiwebs.com

BirdFont là phần mềm chỉnh sửa phông chữ cho phép bạn tạo đồ họa vector và xuất chúng sang phông TTF, EOT và SVG để có thể sử dụng trong bất kỳ chương trình văn bản hoặc đồ họa nào. 

Với trình soạn thảo BirdFont, bạn có thể tạo đồ họa vector cho mỗi chữ cái của bảng chữ cái cũng như cho số và ký tự. Hoặc là vẽ chúng hoàn toàn miễn phí bằng tay hoặc dựa trên hình nền. BirdFont tạo phông chữ của riêng mình từ đầu bằng nhiều công cụ vẽ cho phép bạn thiết kế các vectơ cho mỗi chữ cái hoặc bạn có thể theo dõi các chữ cái hoặc nhập chúng theo định dạng SVG. Chương trình cũng có thể mở các tệp phông chữ hiện có để chỉnh sửa.

Các tính năng BirdFont

  • Tạo phông chữ riêng thật dễ dàng
  • Mã nguồn mở và có thể được sử dụng miễn phí
  • Có thể sử dụng cho Mac, Linux và OpenBSD
  • Nhiều định dạng tệp như TTF, EOT và SVG..

Nội dung bản cập nhật BirdFont 3.30.0:

Trang web chính thức không cung cấp bất kì thông tin nào về các thay đổi trong phiên bản này.

Nội dung bản cập nhật BirdFont 3.30.2:

Trang web chính thức không cung cấp bất kì thông tin nào về các thay đổi trong phiên bản này.

Giải nén File

cài đặt phần mềm